Daniela Gumann - O viață de om într-o jumătate de veac

31.10.2020

Altfel nu puteam să cercetăm tot ce s-a scris intru cinstirea osârdiei sale acum la aniversare. Ca să fiu coordonator al acestui volum omagial alături de o mai tânără jurnalista ,Carina Baba și alături de alți doi maeștri de penel, Ioana Nistor și Constantin Avădanei, las o lacrimă să picure pe cerneala ochilor ,întru cinstirea prieteniei literare care ne leagă. Dimpreună, o restituim pe Daniela, sieși, cu închinăciune și cu mâinile împreunate ca pentru o rugăciune! O restituim însă nu îi furăm, axiologic, libertatea nici identitatea, nici plăcerea de a ne exista!. Alături!. Chiar și în exilata diasporă unde a ales să trăiască ,,să plămădească valori. Creative sau existențiale. E dreptul deceniilor(50) să îi confere marama simbolurilor care se desprind din opera înșiruită în acest volum antologic în sărbătoare. Personalitate puternică dar jovială, Daniela Gumann impune prin statornicia verbului "a fi" bun și drept într-o lume a învăluirilor, într-o lume a enclavelor. Precum zidul o cetate, Daniela Gumann nu se teme la 50 de ani de viața care ,totuși, nu a ocolit-o ..căci ea, Îngrijitoarea, se îngrijește ba de una, ba de alta nu să spargă tipare , ci să se înscrie în tipare. 

                                                             Prof. Floare R. Cândea